Katalog bibliotek dominikańskich w Polsce

Quote of the Day

Szczęście nazywamy ostatecznym celem pragnień. Poruszenia pragnień nie mogą bowiem iść w nieskończoność, gdyż wówczas pragnienie naturalne byłoby próżne, jako że nieskończone nie może mieć kresu. Otóż pragnienie natury umysłowej dotyczy dobra powszechnego. Zatem tylko takie dobro może uczynić prawdziwie szczęśliwym, po którego osiągnięciu nie można już pragnąć żadnego dobra więcej. Szczęściem więc nazywamy dobro doskonałe, zawierające w sobie wszystko, co można pragnąć. ~ św. Tomasz z Akwinu    Informacje bibliograficzne ogólne
  • Serwis Biblioteki Narodowej – zintegrowana baza bibliograficzna Biblioteki Narodowej (książki, ale również bibliografia czasopism)
  • Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera – największa polska bibliografia narodowa, przydatna w kwerendach dotyczących starodruków i dziewiętnastowiecznych książek. Zawiera trzy systematycznie uzupełniane bazy: Bibliografię Staropolską, Bibliografię XIX w., materiały do uzupełnień Bibliografii Estreichera
Log in to your account:

Powered by Koha