Katalog bibliotek dominikańskich w Polsce

Quote of the Day

Powiadamy więc, że w Chrystusie Bóg zjednoczył się z ludzką naturą w jakiś niepojęty sposób, nie tylko przez zamieszkiwanie, tak jak u innych świętych, ale w sposób tak szczególny, że natura ludzka jest naturą Syna Bożego, że Syn Boży, który odwiecznie ma naturę od Ojca, od pewnego czasu ma naturę ludzką przyjętą przedziwnie z rodzaju ludzkiego. W ten sposób każda część ludzkiej natury może być przypisana samemu Synowi Bożemu, cokolwiek zaś działa albo doznaje jakakolwiek część ludzkiej natury, można przypisać Jednorodzonemu Słowu Boga. ~ św. Tomasz z Akwinu    Informacje bibliograficzne ogólne
  • Serwis Biblioteki Narodowej – zintegrowana baza bibliograficzna Biblioteki Narodowej (książki, ale również bibliografia czasopism)
  • Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera – największa polska bibliografia narodowa, przydatna w kwerendach dotyczących starodruków i dziewiętnastowiecznych książek. Zawiera trzy systematycznie uzupełniane bazy: Bibliografię Staropolską, Bibliografię XIX w., materiały do uzupełnień Bibliografii Estreichera
Log in to your account:

Powered by Koha