Katalog bibliotek dominikańskich w Polsce

Quote of the Day

Powiadamy więc, że w Chrystusie Bóg zjednoczył się z ludzką naturą w jakiś niepojęty sposób, nie tylko przez zamieszkiwanie, tak jak u innych świętych, ale w sposób tak szczególny, że natura ludzka jest naturą Syna Bożego, że Syn Boży, który odwiecznie ma naturę od Ojca, od pewnego czasu ma naturę ludzką przyjętą przedziwnie z rodzaju ludzkiego. W ten sposób każda część ludzkiej natury może być przypisana samemu Synowi Bożemu, cokolwiek zaś działa albo doznaje jakakolwiek część ludzkiej natury, można przypisać Jednorodzonemu Słowu Boga. ~ św. Tomasz z Akwinu
Log in to your account:

Powered by Koha