Katalog bibliotek dominikańskich w Polsce

Quote of the Day

Albowiem to, co w Bogu niewidzialne, poznaje się na drodze negocjacji, wiekuistą moc – na drodze przyczynowej, bóstwo – na drodze uwznioślenia. Boga bowiem można poznać umysłem, nie zmysłami ani wyobraźnią, które nie przekraczają rzeczy cielesnych. „Bóg zaś jest duchem”, jak czytamy w J 4, 24: „Oto sługa mój pozna umysłem” (Iz 52, 13). ~ św. Tomasz z Akwinu
Log in to your account:

Powered by Koha