Katalog bibliotek dominikańskich w Polsce

Refine your search

Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. Współczesny katolicyzm szwedzki : duszpasterstwo w diasporze

Jolanta Próchniewicz

Other title: De catholicis nostra aetate in suecia viventibus.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction ; Audience: General; Publisher: Poznań : UAM WT, 1999. Availability: Items available for loan: Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [238070] (1), Biblioteka oo. Dominikanów - Poznań [26843] (1).
2. Nowa ewangelizacja potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii : materiały z sympozjum w Obrze, 19-20 kwietnia 2001 r

red. Adam Wojtczak

Other title: Nova evagelizatio novos praedicatores Evangelii requirit.Material type: book Book; Format: print conference publication Publisher: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2001. Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Tomistycznego - Warszawa [237488] (1), Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [222059/44] (1), Biblioteka oo. Dominikanów - Poznań [26889] (1).
3. Katolicyzm polski na przełomie wieków : mity, rzeczywistość, obawy, nadzieje : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej UAM w Poznaniu, 21-23 listopada 2000 roku

pod red. Józefa Baniaka

Other title: Catholicism in Poland at the turn of the century.Material type: book Book; Format: print conference publication Publisher: Poznań : UAM, 2001. Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Tomistycznego - Warszawa [237433] (1), Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [222059/40] (1). Items available for reference: Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [DB-01340] (1 ).
4. Jedność na nowo odkrywana : dialog katolicko-prawosławny w latach 1958-2000

Janusz Bujak

Other title: Unitas denuo detegenda.Material type: book Book; Format: print Publisher: Poznań : UAM WT, 2001. Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Tomistycznego - Warszawa [236870] (1), Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [222059/39] (1).
5. "Miesięcznik katechetyczny i wychowawczy" 1911-1939 : bibliografia zawartości

Romuald Niparko

Material type: book Book; Format: print bibliography bibliography; Literary form: not fiction ; Audience: General; Publisher: Poznań : UAM. WT. Redakcja Wydawnictw, 2000. Availability: Items available for loan: Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [222059/36] (1).
6. Od natury do etyki i religii : Karola Wojtyły filozofia człowieka

Zbigniew Nikodem Brzózy

Other title: From nature to ethics and religion.Material type: book Book; Format: print Publisher: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2002. Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Tomistycznego - Warszawa [237800] (1), Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [222059/52] (1), Biblioteka oo. Dominikanów - Poznań [26655] (1).
7. Kreatywność w teorii i praktyce katechetycznej (Marian Finke)

Stanisław Walewicz

Other title: Creativity in the catechetic theory and praxis of fr. Marian Finke.Material type: book Book; Format: print Publisher: Poznań : UAM, 2002. Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Tomistycznego - Warszawa [237802] (1), Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [222059/51] (1).
8. Reinterpretacja teologiczna dogmatu w dialogu ekumenicznym na przykładzie Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu

Mirosław Tykfer

Other title: Theological reinterpretation of dogma in ecumenical dialogue on the example of the Joint declaration of the Catholic Church and the Lutheran World Federation on the doctrine of justification.Material type: book Book; Format: print Publisher: Poznań : UAM, 2002. Availability: Items available for loan: Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [222059/58] (1).
9. Wiarę w radości objawiać innym

Władysław Koska

Other title: To bear witness to faith in joy others.Material type: book Book; Format: print Publisher: Poznań : UAM. Wydział Teologiczny, 2003. Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Tomistycznego - Warszawa [238205] (1), Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [241873] (2), Biblioteka oo. Dominikanów - Poznań [24778] (1).
10. Józefa Pastuszki koncepcja antropologii filozoficznej

Tadeusz Janka

Other title: Józef Pastuszka's conception of philosophical anthropology.Material type: book Book; Format: print Publisher: Poznań : UAM. Wydział Teologiczny, 2004. Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Tomistycznego - Warszawa [238769] (1), Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [222059/70] (1).
11. Ontologiczne podstawy antropologii paschalnej : studium filozoficzno-teologiczne

Jacek Popławski

Other title: Ontological foundations of paschal anthropology.Material type: book Book; Format: print Publisher: Poznań : UAM, 2003. Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Tomistycznego - Warszawa [238773] (1), Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [222059/65] (1).
12. Poszukiwania projektu teologii katolickiej opartej na realizmie Słowa objawionego w dziejach

Dominik Kubicki

Other title: Recherche d'un projet de la théologie catholique fondé sur le réalisme de la Parole révélé dans l'histoire.Material type: book Book; Format: print Publisher: Poznań : UAM. Wydział Teologiczny, 2004. Online Access: Spis treści Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Tomistycznego - Warszawa [239669] (1), Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [222059/71] (1).
13. Joachim z Fiore : średniowieczny przyczynek do teologii dziejów

Jan Grzeszczak

Other title: Joachim of Fiore : a medieval contribution to the theology of history.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2006. Availability: Items available for loan: Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [244409] (1). Items available for reference: Biblioteka Instytutu Tomistycznego - Warszawa [JOF301] (1 ).
14. Problem zjednoczenia w Kościele kijowskim w I połowie XVII wieku

Jarosław Moskałyk

Other title: Problem of unification in the Kiev church in the first half of the 17th century.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2006. Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Tomistycznego - Warszawa [241786] (1), Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [245533] (1), Biblioteka oo. Dominikanów - Warszawa Freta [213351] (1), Księgozbiór podręczny Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie [HK.N 24] (1).
15. Metody ewangelizacji w jezuickich redukcjach Indian Moxo (1681-1767)

Katarzyna Łagoda-Kaźmierska

Other title: Methods of evangelization in the jesuit reductions of Indian Moxo (1681-1767).Material type: book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: not fiction Publisher: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2007. Availability: Items available for loan: Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [245994] (1).
16. Rutskiego i Mohyły projekty zjednoczenia kościoła kijowskiego

Jarosław Moskałyk

Other title: Rutsky's and Mohyla's projects of uniting the kiev church.Material type: book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: not fiction Publisher: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2007. Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Tomistycznego - Warszawa [243551] (1), Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [245995] (1), Biblioteka oo. Dominikanów - Warszawa Freta [213353] (1), Księgozbiór podręczny Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie [HK.N 23] (1).
17. Parafia dzisiaj : podstawy i kierunki duszpasterskiej odnowy

Mieczysław Polak

Other title: Parish of today.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2007. Availability: Items available for loan: Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [246906] (1).
18. "Katecheta" - półwiecze czasopisma - dokumentacja zawartości za lata 1957-2007

Romuald Niparko

Other title: "Katecheta" - half a century of the journal - documentation of the contents in the years 1957-2007.Material type: book Book; Format: print bibliography bibliography; Literary form: not fiction Publisher: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2009. Availability: Items available for loan: Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [249360] (1).
19. Katecheza szkolna w świadomości młodzieży klas maturalnych liceów ogólnokształcących w diecezji kaliskiej : studium socjologiczno-pastoralne

Dorota Balcerowska-Noweta

Other title: School catechesis in the consciousness of the final year high school students in the Kalisz diocese.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2009. Availability: Items available for loan: Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [249361] (1).
20. Szkolne nauczanie religii w spotkaniu z duszpasterstwem dzieci i młodzieży : wyzwania i szanse

Jolanta Kurosz

Other title: Religious education at school in encounter with spiritual guidance of children and youth.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2008. Availability: Items available for loan: Biblioteka Kolegium oo. Dominikanów - Kraków [249363] (1).

Powered by Koha