Katalog bibliotek dominikańskich w Polsce

Authority search results

Showing 3 of about 3 results
Authorized headings Type of heading Biblio records Full heading
Nazwa pospolita:
Monastycyzm
see also:
Cenobityzm (Narrower heading)
Duchowość monastyczna (Narrower heading)
Eremityzm (Narrower heading)
Igumeni (Narrower heading)
Igumenie (Narrower heading)
Klasztory (budynki) (Narrower heading)
Mnisi (Narrower heading)
Mniszki (Narrower heading)
Monastery (Narrower heading)
Monastycyzm żeński (Narrower heading)
Nowicjat (Narrower heading)
Ojcowie Pustyni (Narrower heading)
Zakonnice (Narrower heading)
Zakonnicy (Narrower heading)
Zakony (Narrower heading)
Reguły monastyczne (Narrower heading)
Nazwa pospolita 118 biblios View full heading
Nazwa pospolita:
Monastycyzm żeński
see also:
Monastycyzm (Broader heading)
Mniszki (Narrower heading)
Zakony żeńskie (Narrower heading)
Nazwa pospolita 6 biblios View full heading
Tytuł:
Źródła i Studia do Dziejów Monastycyzmu
used for/see from:
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Źródła i Studia do Dziejów Monastycyzmu
Tytuł 1 biblios View full heading

Powered by Koha